За виникнення необхідності, слід використовувати Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженних Рішенням Національного агенства з питань запобігання корупції від 6 липня 2017 року № 286.

Згідно Рекомендацій пояснюємо слідуюче:


Хто може надати повідомлення


Національне агенство, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (далі-органи) забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон № 1700- VII) (далі- Закон), іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку.Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).


Коли і яким чином може бути надано повідомлення


Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним. Письмове повідомлення може надійти:

  • поштою;
  • від викривача особисто до канцелярії, у скриньку для кореспонденції органи або на особистому прийомі;
  • через веб-сайт органу;
  • засобами електронного зв'язку.

Усне повідомлення може надійти через телефон довіри.


Щодо чого може бути надано повідомлення


Для визначення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, пропонуємо керуватися додатком 2. Методичних рекомендацій. Так, у додатку 2 наведенно перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановленно криминальну та, відповідно, адміністративну відповідальність, визначено підслідність кримінальних правопорушень, а також які посадові особи мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.


Правові підстави надання повідомлення


Перелік встановлених Законом (Закон №1700-VII) вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов'язаним з корупцією, наведений у додатку 1. Методичних рекомендацій.


Результати, яких можно очікувати від розгляду повідомлення


В результаті розгляду повідомлення, керівник органу вживає заходів щодо припинення виявленного прапорушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках ознак криминального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженних суб'єктів у сфері протидії корупції.


Уповноважена особа, відповідальна за розгляд повідомлення в НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області


Уповноважена особа стосовно розгляду питань про порушення антикорупційного законодавства - Сова Микола Васильович, контактний телефон (0472)65-49-91.


Інформація про терміни розгляду повідомлення


Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону (Закон №1700-VII) підлягає перевірці у термін не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься у повідомленні, неможливо, начальник Центру або його заступник протовжують термін розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

Закон не містить спеціальних строків перевірки повідомлень, поданих викривачем із зазначенням авторства. У зв'язку з цим для врегулювання зазначеного питання рекомендуємо керуватися положеннями частини 5 статті 53 Закону (Закон № 1700- VII).


Перелік гарантованих прав на захист, включаючи кофеденційність та анонімність


У зв'зку з здійсненням повідомлення про порушення вимог Закону (Закон №1700-VII) викривач може повідомляти про переслідування його або його блізких осіб. У разі надходження інформаці про:

  • наявність загрози житттю, житлу, здоров'ю або майну викривача - рекомедується звернутися до правоохороних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших, спрямованих на захист від протиправних заходів, передбаченних Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві";
  • звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання з боку керівника іншим негативним заходам впливу ( переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім'ї - рекомендується звернутися до Національного Агенства.

Спосіб отримання інформації стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення, процедура його оскарження


У випадку, якщо повідомлення не відповідає вимогам Закону (Закон №1700-VII), тоді за анонімним повідомлення буде проінформовано керівника Центру, а за не анонімним повідомленням проінформовано викривача. Якщо прийняте по повідомленню рішення керівництва Центру автора звернення не задовільняє, його можливо оскаржити, звернувшись до ДСНС України.


Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протиді корупції, до яких може звернутися громадянин


Згідно з статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України встановленна така підслідність щодо досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень:

Національна поліція України - щодо злочинів, передбачених статтями 262, 308, 312, 313, 320, 353, 3641, 3652, 3683, 3684 Кримінального кодексу України.

Національне антикорупційне бюро України - щодо злочинів, передбаченних статтями 191, 210, 354 ( стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 3682, 369, 3692, 410 Кримінального кодексу України.


Кiлькiсть переглядiв: 102