Законодавчі та

нормативно-правові акти


Розпорядження КМУ від 10 березня 2017р. № 166-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади"


Закони України:


1.Конституція України (28.06.1996)

2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

3. Закон України від 21.10.93 р. № 3543-ХІІ “ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ”

4. Закон України вiд 16.03.2000 р. № 1550-III “ Про правовий режим надзвичайного стану ”

5. Закон України вiд 18.01.2001 р. № 2245-III “ Про об’єкти підвищеної небезпеки ”

6. Закон України від 20.03.2003 № 638-IV "Про боротьбу з тероризмом"

7.Закон України від 12.05.2015, №389-VIII Остання редакція від 09.07.2016.Внесення змін (закон від 16.06.2016 N 1420-VIII /1420-19/) "Про правовий режим воєнного стану"


Постанови Кабінету Міністрів України:


1. Постанова "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" від 9 січня 2014 р. № 11

2. Постанова "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту" від 26 червня 2013 р. № 443

3. Постанова "Про затвердження Порядку здійснення навчання діям у надзвичайних ситуаціях" від 26 червня 2013 р. № 444

4. Постанова "Про затвердження порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту" від 9 жовтня 2013 р. № 787

5. Постанова "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" від 23 жовтня 2013 р. № 819

6. Постанова "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 30 жовтня 2013 р. № 841

7. Постанова "Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту" від 21 серпня 2013 р. № 616

8. Постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200" від 8 квітня 2013 р. № 237

9. Постанова "Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій" від 17 червня 2015 р. №409

10. Постанова "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту" від 08 липня 2015 р. №469

11. Постанова "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту,приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю" від 19 серпня 2002р. №1200

12. Постанова "Про затвердження Методики оцінки збітків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру" від 15 лютого 2002р. № 175

13. Постанова " Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" від 26 січня 2015р. №18

14. Постанова "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" від 11 березня 2015р.№ 101

15. Постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841" від 30 листопада 2016 р. № 905

16.Постанова "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту" від 27 вересня 2017 р. №733

17. Постанова "Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту" від 10 березня 2017р. №138

18. Постанова " Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту" від 9 серпня 2017 р. № 626

19. Постанова "Про внесення змін до Положення про єдину державну систему цивільного захисту і Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України" від 6 червня 2018 р. № 450

20. Постанова "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня" від 14 березня 2018 р. № 223

21. Постанова " Про внесення змін до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" від 26 липня 2018 р. № 592


Накази ДСНС України:


1. Наказ МНС України від 02.09.2008 р. № 635
"Про методичні рекомендації щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань"

2. Наказ МНС України від 15.08.2007 р. № 558
"Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту"

3. Наказ МНС України від 07.06.2011 р. № 587
"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах "

4. Наказ МНС України від 12.12.2012 р. №1400
"Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій"

5. Наказ МНС України від 18.12.2009 р. №860
"Про затвердження Рекомендацій щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху, у тому числі тих, що виникли внаслідок терористичної діяльності"

6. Наказ ДСНС України від 23.03.2015 р. № 167 "Методичні рекомендації щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту"

7. " Рекомендації щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту " додаток до листа ДСНС від 26.04.2017№ 16-6361/161

8. Наказ ДСНС України " Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій" від 15 липня 2016 року N 340

9. Наказ ДСНС України від 12.07.2016 №335 "Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання"

10. Наказ ДСНС України від 18.05.2017 р. № 273 " Про внесення змін до наказу ДСНС України від 29.01.2014 № 44 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань”"


Накази МВС України


1. Наказ МВС України від 26.12.2014 р. №1406 " Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації"

2. Наказ МВС України від 16.10.2018 р. №835 "Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"

3. Наказ МВС України від 11.09.2014 р. №935 " Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання "

4. Наказ МВС України від 31.05.2015р. № 113 "Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту"


Накази МОН України


1. Наказ МОН України від 21.11.2016р. №1400 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту"

2. Наказ МОН України від 15.08.2016р. № 974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"

Кiлькiсть переглядiв: 835