Уманські курси III категорії

є відокремленим структурним підрозділом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області.

Уманські курси не є юридичною особою, діють на підставі положення, що затверджується керівником Центру.

Курси забезпечують потребу з функціонального навчання у місті Умань і закріплених районах та проводять курсове навчання з питань цивільного захисту для потреб органів місцевого самоврядування і підприємств, установ та організацій.

Головні завдання міських курсів:

 • проведення спеціалізованих навчальних курсів (тематичних семінарів) з виконання певних завдань, робіт чи групи робіт у складі органів управління, аварійно-рятувальних служб та формувань цивільного захисту;
 • здійснення практичного навчання на підприємствах, в установах, організаціях, пов’язаного із набуттям особою досвіду виконання завдань і обов'язків під час підготовки та проведення спеціальних об’єктових тренувань, навчань з цивільного захисту, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з організації та проведення заходів Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини;
 • надання консультаційних послуг з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;
 • підготовка і видання навчальних, методичних і наочних матеріалів, рекомендацій, пам’яток, оригінал-макетів інформаційно-довідкових кутків та виконання інших робіт з навчання;
 • здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та допомога навчальним закладам в питаннях підготовки з цивільного захисту;
 • формування, використання бази даних про стан навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, поширення інформації з питань цивільного захисту.

Курси у процесі виконання головних завдань взаємодіють з:

1). Уманським РВ Управління ДСНС України в Черкаській області за напрямами:

 • виконання планів функціонального навчання керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту;
 • організація спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та навчально-тренувальних занять на потенційно небезпечних об’єктах з відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями;
 • залучення до проведення занять висококваліфікованих фахівців, у тому числі спеціалізованих аварійно-рятувальних служб цивільного захисту;
 • здійснення просвітницьких і практично-навчальних заходів з підготовки населення до дій в умовах терористичного акту;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань цивільного захисту, техногенної безпеки;
 • перевірка організації та стану навчання персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
 • виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями вимог щодо обов’язковості проходження навчання керівними кадрами і фахівцями на курсах за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту.

2). Структурними підрозділами міських, районних державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, за напрямами:

 • підготовка проектів місцевих програм щодо здійснення заходів з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, планів комплектування курсів, центрів слухачами та забезпечення їх повного і своєчасного виконання;
 • вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у функціональному навчанні та ведення кількісного обліку осіб, які пройшли навчання на курсах, у центрах;
 • розроблення планів-графіків проведення на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та навчально-тренувальних занять на потенційно небезпечних об’єктах з відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями;визначення напрямів роботи курсів, щодо їх сприяння виконанню місцевими органами виконавчої влади стосовно обов'язкового вивчення громадянами основних способів захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Завідувач курсів – Гребьонкін Олександр Андрійович, тел.(0244)3-66-11.

Юридична адреса курсів: м.Умань, вул. Крамаренка,18.

E-mail: mkco_uman@ukr.net

Кiлькiсть переглядiв: 276