Навчально – консультаційний пункт у місті Смілі

є відокремленим структурним підрозділом Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області.

Навчально – консультаційний пункт не є юридичною особою, діє на підставі положення, що затверджується керівником Центру за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування.

Навчально – консультаційний пункт забезпечує проведення функціонального навчання населення у місті педагогічним складом Центру відповідно до потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує надання інших освітніх послуг та методичний супровід підприємств, установ та організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та умовах терористичного акту.

Головними завданнями навчально – консультаційного пункту є:


  • забезпечення умов для проведення педагогічним складом Центру виїзних занять за програмами постійно діючих семінарів та курсів підвищення кваліфікації у виділених органами місцевого самоврядування приміщеннях для навчання слухачів;
  • здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, установах та в організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту та проведення інструктивно – методичних занять за запрошенням керівників підприємств;
  • надання методичної допомоги та консультування керівників навчальних занять за програмами загальної, спеціальної, додаткової та прискореної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях в системі професійного навчання кадрів за місцем роботи, навчання і проживання;
  • надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладам і установ освіти у питаннях підготовки з цивільного захисту;
  • здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально – наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам'яток та розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
  • здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування;
  • надання методичних рекомендацій підприємствам, установам та організаціям з розробки плануючої, програмно – методичної документації, інформаційно – довідкових і наочних матеріалів з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій і аварій.

Навчально – консультаційний пункт в межах території, що ним обслуговується, є осередком інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань серед населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

Завідувач навчально – консультаційного пункту

Карло Петро Ілліч

Юридична адреса курсів: 20700, м. Сміла, вул. Незалежності, 37.

E-mail: smelamns@ukr.net

Кiлькiсть переглядiв: 222