Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області

НАКАЗ 29.05.2014 № 523 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 р. за № 624/25401

Територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - Територіальні курси), навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - Центри) - це бюджетні установи системи освіти у сфері цивільного захисту, які проводять функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - функціональне навчання), забезпечують надання інших освітніх послуг та методичний супровід суб’єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

Засновниками Територіальних курсів, Центрів є Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (далі - засновники).

Територіальні курси проводять методичний супровід практичної підготовки керівників та осіб, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту (далі - практична підготовка) та функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - керівний склад та фахівці) для потреб суб’єктів господарювання.

Центри проводять функціональне навчання для потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечують надання інших освітніх послуг та методичний супровід підприємств, установ, організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

Організаційне та науково-методичне керівництво Територіальними курсами, Центрами здійснює Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (далі - Інститут), який виконує функції головного навчально-методичного центру.

Територіальні курси, Центри є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та діють на підставі статутів, що затверджуються їхніми засновниками.

Завдання та повноваження Територіальних курсів, Центрів

Головними завданнями Територіальних курсів, Центрів є:

 1. проведення функціонального навчання;
 2. здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;
 3. здійснення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
 4. вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань цивільного захисту;
 5. координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;
 6. здійснення на контрактній основі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за заявками підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за відповідними програмами підготовки;
 7. здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;
 8. здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам'яток, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
 9. здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та надання допомоги навчальним закладам у питаннях підготовки з цивільного захисту;
 10. надання методичних рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;
 11. розвиток професійної майстерності педагогічного складу та впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;
 12. проведення атестації педагогічних працівників Територіальних курсів, Центрів з повноваженнями атестаційної комісії І рівня;
 13. участь у заходах у рамках міжнародного співробітництва;
 14. надання інших освітніх послуг відповідно до чинного законодавства.

Центри додатково до головних завдань забезпечують:

· здійснення відповідно до отриманих ліцензій первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для потреб органів і підрозділів цивільного захисту;

· організація дослідно-експериментальної роботи з методології, змісту, теорії і практики післядипломної освіти та професійного навчання кадрів на виробництві;

· проведення на контрактній основі навчання посадових осіб та працівників, робота яких пов’язана з підвищеною пожежною небезпекою, а також перевірки їхніх знань з питань пожежної безпеки.

Територіальні Курси, Центри у процесі виконання головних завдань взаємодіють з:

1) Головними управліннями (Управліннями) Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ГУ (У) ДСНС України) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за напрямами:

-ведення обліку категорій керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які зобов’язані проходити функціональне навчання;

-виконання планів комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;

-організація практичної підготовки з проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

-здійснення первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників та курсів цільового призначення осіб рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;

-проведення виробничого навчання і виробничої практики слухачів Центрів на базі органів і підрозділів цивільного захисту;

-здійснення навчання посадових осіб, які до початку виконання своїх обов’язків і періодично зобов’язані проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;

-залучення до проведення занять висококваліфікованих фахівців, у тому числі спеціалізованих аварійно-рятувальних служб;

-здійснення просвітницьких і практично-навчальних заходів з підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

-перевірка організації та стану навчання працюючого населення у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

2) підрозділами з питань цивільного захисту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій за напрямами:

-підготовки проектів регіональних і місцевих програм щодо здійснення заходів з підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, планів комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та забезпечення їх повного і своєчасного виконання;

-вивчення щорічної потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у функціональному навчанні та ведення кількісного обліку осіб, які пройшли навчання на Територіальних курсах, у Центрах;

-визначення регіональної складової програми функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

-розроблення та затвердження плану-графіка практичної підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях;

-розроблення щорічних організаційно-методичних документів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Гарантії, права та обов’язки педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників Територіальних курсів, Центрів, а також осіб, які навчаються в них, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

Кiлькiсть переглядiв: 434