Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області

ОБЕРЕЖНО, ОЖЕЛЕДИЦЯ!

Вплив погоди на самопочуття людини

Правила безпеки при користуванні пічним опаленням та електроприладами

Обережно грип!

Спалювання листя та сухостою – це наведення порядку чи ще одна небезпека?

Не тільки знати, а й виконувати!

Правила безпечної поведінки у лісових масивах під час активної фази нападів кліщів

Попередження негативного впливу
пестицидів на життєдіяльність людини

Безпека дорожнього руху

Пожежа у лісі

Весняні небезпеки на присадибних ділянках

Бути готовими до прикрих несподіванок повені

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 18034 м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 26,
тел.:(0472)65-49-91, факс.(0472)65-40-15
Е-mail: nmc.cherkasy@mns.gov.ua


Ситуація в світі, в тому числі і в Україні, щодо небезпечних природн/Files/images/Начальник на сайт.jpgих явищ, аварій і катастроф, без сумніву, характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості надзвичайних ситуацій, важкість наслідків змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільству та навколишньому середовищу, а також стабільності розвитку економіки країни. Тому, запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідація їх наслідків, максимальне зниження масштабів втрат та збитків, а головне - забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, перетворилося на загальнодержавну проблему і є одним з найважливіших завдань органів виконавчої влади і управління всіх рівнів.Перспективою такого завдання є вдосконалення системи управління безпекою під час надзвичайних ситуацій та цивільним захистом населення, територій та суб'єктів господарської діяльності. Управління – це перш за все вирішення проблеми професіоналізму фахівців та компетентності керівних кадрів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. Тому, з метою досягнення поставлених цілей, у державі запроваджена якісна адаптована до національної освіти система навчання керівних кадрів, фахівців та населення у сфері цивільного захисту.

Такою навчально-методичною установою системи освіти у сфері цивільного захисту є Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області, який діє в єдиному навчально-науковому комплексі Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. Створено Центр центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері цивільного захисту, та Черкаською обласною державною адміністрацією згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту». У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства оборони України, ДСНС України, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та у сфері цивільного захисту, а також розпорядженнями Черкаської обласної державної адміністрації та Статутом Центру.

Одним з першочергових завдань, які вирішує Центр, є функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту згідно з державним замовленням та договірними зобов‘язаннями для потреб місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Навчання здійснюється в перший рік призначення на посаду і в подальшому не рідше одного разу на 3-5 років, за очною формою з відривом від виробництва із збереженням заробітної плати. Тривалість навчання за функціональною програмою на курсах цивільної оборони визначається відповідно до категорії слухачів, а саме: короткострокові курси підвищення кваліфікації – до 72 годин, тематичні постійно діючі семінари – до 36 годин. Набір навчальних груп проводиться відповідно до плану комплектування Центру слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на рік, затвердженого розпорядженням Голови Черкаської обласної держадміністрації, та підписаних угод (договорів) з юридичними і фізичними особами. Після проходження навчання та успішного складання заліків видається посвідчення встановленого зразка.

Крім того, згідно отриманих ліцензій, за замовленням Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області Центр на базі навчального пункту проводить підготовку слухачів за спеціальностями: «Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу», «Пожежний – рятувальник», «Рятувальник» та «Радіотелефоніст».

Разом з цим, Центр надає методичну допомогу з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчальним закладам, установам освіти через проведення семінарів, обласних методичних секцій, майстер-класів, педагогічних виставок, нарад з науково-методичних питань, обміну передовим досвідом та під час організації та проведення «Дня Цивільної оборони» та «Тижня безпеки дитини». Крім цього, суб’єкти господарювання, населення області постійно отримують кваліфіковану методичну допомогу фахівців Центру у сфері цивільного захисту.

Центр на підставі договорів з юридичними та фізичними особами суб’єктів господарювання недержавної форми власності надає наступні платні послуги:

  • проведення функціонального навчання керівників та працівників підприємств, установ та організацій з питань цивільного захисту;
  • здійснення спеціального навчання керівників та працівників з питань пожежної безпеки;
  • надання консультацій щодо організації та ведення системи цивільного захисту на суб’єкті господарювання.

Вищезазначені платні освітні послуги реалізуються Центром у порядку та за цінами, встановленими нормативно-правовими актами для навчальних закладів, інших установ та закладів системи освіти.

На сьогодні функціональне навчання з питань цивільного захисту проводять обласні та міста Черкаси курси удосконалення керівних кадрів, Смілянські та Уманські курси (ІІІ категорії) на матеріально-технічній базі Центру з використанням сучасної комп’ютерної, мультимедійної техніки та обладнання.

У напрямку інформаційно-просвітницької діяльності Центр здійснює навчання населення різних категорій через засоби масової інформації та Інтернет, надає методичну допомогу з питань цивільного захисту по організації роботи консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах області.

Також, виконуючи поставлені завдання у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, Центр активно взаємодіє з Управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій, Департаментом з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи ОДА, Департаментом освіти і науки ОДА, Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА та Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради.

У рамках співпраці з Всеукраїнським громадським дитячим Рухом «Школа безпеки» методисти Центру розробляють навчально-методичні збірники, інформаційні бюлетені, буклети на допомогу організаторам Руху та проводять спільно з Координаційною Радою Руху «Школа безпеки» різноманітні заходи.

Безумовно, в умовах сьогодення досить гострою постає проблема збереження здоров’я та життя людей, захисту великих міст та населених пунктів від катастроф та аварій, стихійних лих, що завдають суттєвих матеріальних збитків, негативно впливають на навколишнє середовище, а головне, на жаль, досить часто забирають людське життя. Тому, колектив Навчально-методичного центру, маючи 45-річний досвід підготовки керівних кадрів та фахівців, плідно працює над вирішенням функціональних завдань, дивиться з оптимізмом у майбутнє системи підготовки населення України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та запрошує керівні кадри та фахівців суб’єктів господарювання на навчання.

Телефон довіри НМЦ
65-45-32
Биков Олексій Сергійович
Сова Микола Васильович

Телефон довіри ДСНС
(044) 289-12-41